Monthly Archives: april 2015

Webigagement

Hvordan laver man den fedeste og mest motiverende interaktion i et webinar? Lige nu er Virtuella og en projektgruppe i gang med at udvikle best practice, når det gælder om at engagere og motivere deltagere i et webinar.

Vi udvikler en model for det såkaldte begreb webigagement, som er sammensat af mødeformen webinar og mødedeltagernes interaktion og dermed engagement på mødet. Modellen er foreløbig kommet frem ved at kombinere vores webinar-erfaringer og teorier fra bl.a. C. Clays’ ’5 Principles for max Engagement in Webinars’ http://netspeedlearning.com/greatwebinars/ og Gilly Salmons’ ‘5 trins model for interaktivitet i online læring’ http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html.

Skærmbillede 2015-04-25 kl. 17.09.21Skærmbillede 2015-04-25 kl. 17.09.12

Når vi kombinerer erfaringer med teorien så sættes den didaktiske scene for, hvordan deltagere i et webinar kan engagere sig set og føle tryghed i et online møde og ikke mindst motivation.

Foreløbig tegner vi webigagement modellen sådan, at vi forsøger at sikre der sker en interaktivitets progression i løbet af webinaret ved hjælp af mindst 4 trin!

Første fase (1) i modellen består af et sæt pre-online-huskelister til hhv.:

  • e-moderator/de facilitatorer der kører webiSkærmbillede 2015-04-25 kl. 17.08.53naret
  • deltagere

Andet fase (2) er selve designet og layout af webinar-mediet, dvs. skærmen. Alle kigger på skærmen og forventer der sker noget. Noget visuelt. Derfor er design-fasen supervigtig.

Tredie fase (3) handler om for e-moderatoren at skabe ‘virtuel synlighed lige nu og her’ fx i form af : mimik, øjenkontakt via kamera osv.; således deltagerne føler sig set og værdsat

Fjerde fase (4) – så er webinaret i gang (Adobe Connect), og her er det intentionen at deltagerne skal opleve interaktions progression i mindst 4 trin. Formålet er at de skal føle motivation, engagement og lyst til at være med hele vejen

  • Boarding Online nemt: her tester og leger vi med simple pods og status icons – så deltagerne føler sig trygge og får lyst til at blive hængende
  • Contribute Online: her er der interaktions øvelser med forskellige pods og deltagerne deler først og fremmest kendt viden
  • Share hvordan indhold/viden fortolkes: interaktions øvelser med forskellige pods, som udfordrer deltagernes tænke- og reflektionsevne, får dem til at kombinere forskellige informationer og dokumentere fx en påstand eller andet
  • Build Knowledge og byt roller: interaktions øvelser som får deltagerne til at bygge videre på den viden de har delt i de tidligere trin. Lad dem forholde sig til cases, bytte roller til Presenter og moderator, arbejde med white-board-pod osv.

Hvad synes du – kan man bruge denne model eller?

Vores næste fase er at afprøve modellen i forskellige test webinar og blive klogere på en best practice.

Se mere om effektive webinar på https://effectivewebinars.wordpress.com/

Reklamer
Categories: Uncategorized | 1 kommentar

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

laeringstrends.com

Velkommen til fremtidens læring

Efter- og Videreuddannelses Netværk

Netværk for forskere og undervisere, der beskæftiger sig med efter- og videreuddannelse

An Ethical Island

How to Teach Without a Lecture and other fun

Flirting w/ eLearning

Blogging about instructional design, eLearning, graphic design and more.

ELEKTRONISTA

Inspiration for virtual teaching

Virtuellas Blog

Inspiration for virtual teaching

9to5Mac

Apple News & Mac Rumors Breaking All Day

TED Blog

The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.

Inspiration for virtual teaching

Inspiration for virtual teaching

%d bloggers like this: